อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

การปรับราคาต้นทุนโดยตรง

คุณะสมบัติการปรับต้นทุนของ Sapo ใช้เพื่อเปลี่ยนต้นทุนของสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริง

ในบทความนี้ Sapo จะแนะนำให้คุณวิธีปรับราคาต้นทุนโดยกรอกลงในระบบโดยตรง

 1. เลือกสินค้า > การปรับต้นทุน > สร้างใบปรับปรุง
 2. เลือกสาขาที่ต้องการปรับ
 3. ค้นหา > เลือกสินค้าที่ต้องการปรับ > กรอกราคาปรับ
  - ราคาต้นทุนปัจจุบัน: คือราคาต้นทุนปัจจุบันของสินค้าที่ได้บันทึกอยู่ในระบบ
  - ราคาต้นทุนหลังการปรับ: คือต้นทุนจริงของสินค้า คุณจะต้องกรอกราคาต้นทุนที่ต้องการปรับเป็นราคาใหม่ หลังการปรับแล้ว ระบบจะบันทึกใหม่ในราคานี้
 4. เลือกบันทึก
 5. คุณตรวจสอบราคาต้นทุนของสินค้าที่ต้องการปรับ ถ้าถูกต้อง เลือก ปรับราคา
  หลังจากคลิก บันทึก ระบบจะรายงานการปรับสำเร็จ และสถานะจะเปลี่ยนเป็นปรับแล้ว

หมายเหตุ:
 • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อเพิ่มหรือลบสินค้าที่ต้องการปรับราคาต้นทุน แล้วสามารถดำเนินการต่อหรือลบใบปรับหากอยู่ในสถานะกำลังปรับ (สถานะกำลังปรับคือเมื่อคุณสร้างใบปรับแต่ ยังไม่ได้ดำเนินการปรับราคาต้นทุน)
 • ใบที่เปลี่ยนเป็นสถานะปรับแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเราทาง Line @Sapo หรืออีเมล: support@sapogo.com เพื่อขอคำแนะนำและคำตอบ

ขอบคุณค่ะ


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: