อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sapo รู้ดีว่าความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อผู้ใช้อย่างมากดังนั้น Sapo จึงมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ Sapo อย่างเต็มที่

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีที่ Sapo รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้ใช้ Sapo ใช้บริการ Sapo ผู้ใช้ Sapo ตกลงที่จะใช้บริการของ Sapo หมายความว่าผู้ใช้ Sapo เห็นด้วยอย่างเต็มที่กับเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Sapo อาจแก้ไขเนื้อหาของนโยบายโดยการโพสต์การแก้ไขไปยังระบบของ Sapo เวอร์ชันที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่เวลาที่โพสต์ หากผู้ใช้ Sapo ยังคงใช้บริการนั่นหมายความว่าผู้ใช้ Sapo ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับปรับปรุงล่าสุด

1. ข้อมูล Sapo ต้องได้รับจากผู้ใช้ Sapo

 • เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆบนซอฟต์แวร์ของ Sapo ได้อย่างเต็มที่ผู้ใช้ Sapo จำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ Sapo ต้องการจากผู้ใช้ Sapo เป็นข้อมูลพื้นฐานแต่ไม่จำกัดเพราะหลังจากนั้นอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ Sapo:
 • ชื่อ บริษัท ร้านค้า หน่วยธุรกิจ
 • ชื่อ - นามสกุล อายุ ที่อยู่
 • อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ 
 • ที่อยู่ IP (Internet Protocol) ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ (Browser) ความเร็วในการเชื่อมต่อจำนวนหน้าที่ผู้ใช้ Sapo ดู เวลาที่ผู้ใช้ Sapo เยี่ยมชม ที่อยู่ที่เบราว์เซอร์นี้เข้าถึง

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้แก่ Sapo จะถูกเก็บไว้ในระบบของ Sapo

2. Sapo ปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo อย่างไร?

Sapo รักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo บนเซิร์ฟเวอร์ Sapo ปกป้องข้อมูลนี้ด้วยมาตรการป้องกันทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงไฟร์วอลล์ รหัสข้อมูลและขั้นตอนที่ใช้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของข้อมูล Sapo บังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพและ Sapo อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะกับพนักงานที่ต้องการเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบ Sapo

ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะยังคงถูกเก็บไว้ในระบบ Sapo เป็นระยะเวลา 06 เดือนนับจากวันที่ลูกค้าหยุดใช้ซอฟต์แวร์บนแอพพลิเคชั่นมือถือของ Sapo เมื่อครบ 6 เดือนข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเก็บไว้ในระบบของ Sapo อีกต่อไป

3. ข้อมูลของผู้ใช้ Sapo เก็บไว้เพื่ออะไร?

เป้าหมายของ Sapo คือให้ธุรกิจและผู้ใช้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการสำหรับการสร้างแบรนด์และพัฒนาแบรนด์ ขยายธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในด้านต้นทุนและเวลา ดังนั้น Sapo จึงเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo เพื่อ:

 • ให้ข้อมูล บริการและการสนับสนุนตามคำร้องขอของผู้ใช้ Sapo
 • ส่งอีเมลแจ้งเตือนโปรแกรมและกิจกรรมทั่วไปของ Sapo
 • การแก้ไขข้อพิพาทและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอพพลิเคชั่น Sapo
 • ป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน
 • วัดผลและปรับปรุงบริการของ Sapo
 • วัตถุประสงค์อื่นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและ Sapo จะแจ้งให้ผู้ใช้ Sapo ทราบในแต่ละกรณี

เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น Sapo ผู้ใช้ Sapo เข้าใจและยอมรับว่า Sapo มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ Sapo เช่น: อ่านและบันทึกไปยังผู้ติดต่อทางโทรศัพท์รับ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ Sapo บันทึกข้อมูลของแอพพลิเคชั่น Sapo ไปยังการ์ดหน่วยความจำเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ของผู้ใช้ Sapo

การเข้าถึงทั้งหมดนี้จะกระทำโดย Sapo ในเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ Sapo เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ Sapo มอบสิทธิ์แก่ Sapo ทุกฝ่ายจะถือว่าผู้ใช้ Sapo ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อการเข้าถึงนี้

Sapo มุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ Sapo ไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นของ Sapo จะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ Sapo หรือคำขอจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Sapo จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ Sapo บนแอพพลิเคชั่น Sapo เมื่อได้รับความยินยอมหรือยืนยันคำขอของผู้ใช้ Sapo เท่านั้น

4. ผู้ใช้ Sapo ควรทำอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลของตนปลอดภัย?

หลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการผู้ใช้ Sapo เป็นหน่วยงานเดียวที่เป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลประจำตัว บัญชีผู้ดูแลระบบ รหัสผ่านอย่างปลอดภัย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตน ผู้ใช้ Sapo สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเพื่อแก้ไขข้อมูลมีสิทธิ์ขอให้ Sapo ตรวจสอบ อัปเดต ปรับหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนกับ Sapo และ Sapo จะตรวจสอบ อัปเดตปรับ เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo ตามคำขอหรือจัดหาเครื่องมือในการตรวจสอบ อัปเดตและปรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Sapo รองรับเฉพาะผู้ใช้ Sapo ผ่านบัญชีที่ผู้ใช้ Sapo ให้บริการแก่ Sapo ผู้ใช้ Sapo จะแจ้งให้ Sapo ทราบทันทีถึงรูปแบบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีหรือข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยรวมถึงการสูญหาย การโจรกรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ รหัสผ่านและข้อมูลลับอื่น ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ

ผู้ใช้ Sapo ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของอีเมลล์ที่ส่งจากกล่องจดหมายในบัญชีของตน เมื่อผู้ใช้ Sapo ให้อีเมลล์และลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้นั่นหมายความว่าผู้ใช้ Sapo ตกลงที่จะรับอีเมลการตลาดจาก Sapo

ผู้ใช้ Sapo ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Sapo จะต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Sapo ภายใต้การควบคุมและความปลอดภัย รักษาการเข้าถึงร้านค้า เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีบัญชีที่ถูกขโมยและ / หรือใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้ใช้ Sapo และ Sapo Sapo ขอแนะนำให้ผู้ใช้ Sapo ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีหลังจากให้รหัสผ่านแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้งาน

Sapo จะไม่รับผิดชอบต่อการบุกรุกของบุคคลที่สามในร้านค้าของผู้ใช้ Sapo เนื่องจากความประมาทของผู้ใช้ Sapo

5. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Sapo

Sapo มุ่งมั่นที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo แก่บุคคลที่สามใด ๆ อย่างไรก็ตามบุคคลและองค์กรอื่น ๆ อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Sapo  ได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • ข้อมูลนั้นเปิดเผยต่อสาธารณะโดยผู้ใช้ Sapo
 • ผู้ใช้ Sapo อนุญาตให้ Sapo เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
 • เมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายหรือจากหน่วยงานสาธารณะหรือหาก Sapo เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือภายใต้กฎหมาย
 • ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ทรัพย์สินและความปลอดภัยของบุคคลอื่นบนพื้นฐานของการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
 • อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ Sapo มีกิจการร่วมค้าหรือเชื่อมโยงเพื่อให้บริการบน Sapo หรือบริการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Sapo ที่ผู้ใช้ Sapo กำลังใช้บริการที่เชื่อมโยงเหล่านั้นบนซอฟต์แวร์ของ Sapo.

นอกเหนือจากกรณีข้างต้นแต่ไม่จำกัด เพียงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Sapo จะถูกเก็บเป็นความลับเสมอจากบุคคลที่สามเว้นแต่ Sapo จะเชื่ออย่างเต็มที่ว่าการเปิดเผยนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหาย วัสดุหรือการเงินอาจเกิดจากปัจจัยที่มีสัญญาณของการกระทำผิด

6. ใช้ Cookies

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลที่วางอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้ Sapo โดยเซิร์ฟเวอร์ของ Sapo Sapo ใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงประสิทธิภาพในเวลาออนไลน์ของผู้ใช้ Sapo

คุกกี้จะช่วยให้ Sapo จดจำผู้ใช้ Sapo ได้หากผู้ใช้ Sapo เข้าชมหลายหน้าของเว็บไซต์ Sapo ในเซสชันเดียวกันดังนั้น Sapo จึงไม่จำเป็นต้องขอรหัสผ่านของผู้ใช้ Sapo ในแต่ละหน้า หลังจากผู้ใช้ Sapo ออกจากระบบหรือปิดเบราว์เซอร์คุกกี้นี้จะหมดอายุและไม่มีผลใด ๆ อีกต่อไป ผู้ใช้ Sapo สามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้ Sapo สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้หากผู้ใช้ Sapo ชอบ อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ Sapo เลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อบริการและฟังก์ชั่นบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับคุกกี้ที่ Sapo

7. การจัดการข้อร้องเรียน

ในทุกกรณีของความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ผู้ใช้ Sapo โปรดส่งไปที่ Sapo โดยวิธีการต่อไปนี้: ส่งอีเมลล์ไปที่: support@sapogo.com

ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการร้องเรียน Sapo จะมีเวลาในการดำเนินการที่สอดคล้องกัน ผลของการระงับข้อร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้ใช้ Sapo ทราบหากจำเป็น Sapo สามารถเชิญผู้ร้องเรียนมาทำงานได้โดยตรง Sapo จะพยายามจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ Sapo ในเวลาอันสั้นที่สุดและด้วยจิตวิญญาณของการเจรจาการปรองดองความเคารพผลประโยชน์ร่วม
 


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: