อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ข้อกำหนดในการให้บริการ

โดยสมัครใช้บริการ Sapo  (“บริการ”) คุณ (“ผู้ใช้ Sapo”) ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ")  ฟังก์ชั่นหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในบริการที่มีอยู่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเวอร์ชันปัจจุบันได้ทุกเมื่อที่นี่ Sapo ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการโดยโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของ Sapo คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการตามช่วงเวลาเพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณ คุณต้องอ่าน ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงเงื่อนไขการบริการSAPOGO.COMนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sapo ก่อนจึงจะสามารถเป็นผู้ใช้งานของ Sapo ได้

1. เงื่อนไขบัญชี

 • คุณต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่ในวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่คุณพักอาศัยหรือสถานที่ที่คุณใช้บริการ
 • คุณต้องระบุชื่อ - นามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมลล์ที่ถูกต้องและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
 • คุณยืนยันว่า Sapo จะใช้ที่อยู่อีเมลล์ที่คุณให้ไว้เป็นที่ติดต่อหลักของคุณ
 • คุณตัองรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านและบัญชีของคุณ (เช่น“ การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook”) Sapo ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาความปลอดภัยของบัญชี รหัสผ่านและการตรวจสอบบัญชีของคุณ
 • คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมและเนื้อหาทั้งหมดเช่นข้อมูล กราฟิก ภาพถ่ายและลิงก์ที่อัปโหลดไปยังบัญชี Sapo ของคุณ ("เนื้อหาที่บันทึกไว้") คุณต้องไม่ส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายไปยังบริการ
 • การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการที่บันทึกไว้ในดุลยพินิจของ Sapo แต่เพียงผู้เดียวจะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

2. การเปิดใช้งานบัญชี

 • ในข้อที่ 2.2 สมาชิกของบริการจะเป็นคู่สัญญา ("เจ้าของบัญชี") ตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดในการให้บริการของ Sapo และจะเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกันที่เราอาจให้บริการแก่เจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 •  หากคุณลงทะเบียนสำหรับบริการในนาม บริษัทของคุณ และบริษัทของคุณจะเป็นเจ้าของบัญชี หากคุณสมัครใช้บริการในนามของนายจ้างคุณและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ผูกพันนายจ้างของคุณกับข้อกำหนดในการให้บริการของเรา
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีแก่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเป็นตัวแทนของเจ้าของบัญชี การดำเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณจะถือว่าดำเนินการในนามของเจ้าของบัญชี เฉพาะเจ้าของบัญชีหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Sapo
 • หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบริการ คุณยืนยันว่า Sapo จะดึงข้อมูลที่จำเป็นในนามของคุณจาก Facebook หรือ / และแพลตฟอร์มอื่น ๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว อย่าสร้างบัญชีหรือดึงข้อมูลหากละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ

3. เงื่อนไขทั่วไป:

 • คุณต้องอ่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงผู้ใช้นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนจึงจะสามารถเป็นผู้ใช้ Sapo ได้
 • การสนับสนุนทางเทคนิคมีให้สำหรับเจ้าของบัญชีเท่านั้นและให้ทางอีเมลล์เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นๆ
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ Sapo เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายใดๆหรือไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อใช้บริการคุณจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์)
 • คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ใช้บริการหรือเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก Sapo
 • คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกส่งไปที่ support@sapogo.com
 • คุณเข้าใจว่าเนื้อหาร้านค้าของคุณและข้อมูลลูกค้าของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่ได้เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (a) การส่งผ่านเครือข่ายอื่น ๆ ด้วยกัน; และ (b) การปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 • คุณตกลงและยอมรับว่าการใช้บริการของคุณรวมถึงข้อมูลที่ส่งไปหรือจัดเก็บโดย Sapo อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ที่ 

4. สิทธิของ SAPO:

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา
 • เราสามารถลบได้ แต่ไม่มีหน้าที่ลบเนื้อหาและบัญชีที่มีเนื้อหาที่เราพิจารณาว่าผิดกฎหมายล่วงละเมิด ข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใด ๆ หรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
 • การละเมิดด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงการข่มขู่ว่าจะละเมิดหรือข่มขู่ว่าจะลงโทษ) ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของ Sapo จะส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิกทันทีและระงับการสนับสนุน
 • Sapo ไม่คัดกรองเนื้อหา ออเดอร์และข้อมูลลูกค้าล่วงหน้า Sapo จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ขายและลูกค้าให้ไว้ พวกเขามีดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาของร้านค้าใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการ
 • คุณเข้าใจว่า เนื้อหา การสนทนา ออเดอร์และข้อมูลลูกค้าในร้านของคุณ Sapo  อาจใช้เพื่อแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบค้นคว้า การวิจัย การปรับปรุงบริการการตลาด การบริการหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ตลาด
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการของเราแก่คู่แข่งของคุณและไม่ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับความพิเศษเฉพาะในกลุ่มตลาดใด ๆ คุณยืนยันและตกลงเพิ่มเติมว่าพนักงานและผู้รับเหมาของ Sapo อาจเป็นลูกค้า / ผู้ขายของ Sapo ด้วยและพวกเขาอาจแข่งขันกับคุณแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคุณเมื่อ ทำแบบนั้น
 • ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของบัญชีเราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพื่อระบุหรือยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี เอกสารอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่คุณสแกน บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานราชการและอื่น ๆ
 • Sapo ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของบัญชีและโอนบัญชีไปยังเจ้าของตามกฎหมาย หากเราไม่สามารถระบุเจ้าของบัญชีตามกฎหมายได้อย่างสมเหตุสมผล Sapo ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งานบัญชีชั่วคราวจนกว่าจะมีการยุติข้อตกลงระหว่างฝ่ายที่โต้แย้ง

5. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า Sapo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อมโดยบังเอิญและความเสียหายพิเศษซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด การสูญเสียผลกำไร ความปรารถนาดี เหาสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่มีตัวตนอันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้บริการได้
 • ไม่ว่าในกรณีใด Sapo หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรที่สูญเสียไปหรือความเสียหายพิเศษใด ๆ โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา บริการของเราหรือข้อตกลงนี้ (รวมถึงที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ) คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและเก็บรักษาเราไว้และ (ถ้ามี) บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือพันธมิตร เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทนและพนักงานของ Sapo โดยไม่เป็นอันตรายต่อการเรียกร้องใด ๆ หรือคำขอใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลโดยบุคคลที่สามหรือที่เกิดจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้หรือเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "พร้อมใช้งาน" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ชัดเจนหรือตามกฎหมาย
 • Sapo ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลาและปลอดภัย
 • Sapo ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
 • Sapo ไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการ จะได้รับการซ่อมแซม

6. การยกเลิกและทำตามคำสัญญา
การที่  Sapo ไม่ดำเนินการหรือใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ข้อกำหนดในการให้บริการถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Sapo และควบคุมการใช้บริการของคุณโดยมีผลเหนือข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ Sapo (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงเวอร์ชันก่อน เงื่อนไขการให้บริการ).

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา:

 • เราไม่อ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในเนื้อหาที่คุณให้ไว้สำหรับบริการของ Sapo เอกสารทั้งหมดที่คุณอัปโหลดยังคงเป็นของคุณ คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการลบบัญชีของคุณ นอกจากนี้ยังจะลบเนื้อหาทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้ในบริการ
 • การอัปโหลดเนื้อหาร้านค้าแสดงว่าคุณตกลงที่จะ (a) อนุญาตให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่นดูเนื้อหาร้านค้าของคุณ แต่ไม่ให้ดูแดชบอร์ดแบ็กเอนด์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (b) อนุญาตให้ Sapo แสดงและจัดเก็บเนื้อหาร้านค้าของคุณ และ (c) Sapo อาจตรวจสอบเนื้อหาร้านค้าทั้งหมดที่คุณส่งให้บริการได้ตลอดเวลา
 • คุณมีสิทธิ์ต่อเนื้อหาในร้านค้าที่คุณอัปโหลดและใส่เข้าไปในร้านค้าของ Sapo อย่างไรก็ตามการโพสต์ความคิดเห็นสาธารณะหรืออัปโหลดข้อมูลแบบสาธารณะแสดงว่าคุณยินยอมที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นเห็นเนื้อหาของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามเนื้อหา ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคุณแก่บุคคลที่สามยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการบริการของเราและเพื่อดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.5 ข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่: (a) เป็นสาธารณสมบัติ ณ เวลาที่เราได้รับ (b) ถูกจัดให้เป็นสาธารณสมบัติหลังจากที่เราได้รับโดยปราศจากความผิดของเรา (c) เราได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ละเมิดภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือของพวกเขา หรือ (d) กฎหมายกำหนดให้เราเปิดเผย

8. การยกเลิก

 • คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยสร้าง reset ticket บนแอปจากนั้นทำตามคำแนะนำที่แสดงให้คุณเห็นในการตอบกลับของ Sapo
 • เมื่อยืนยันการยกเลิกแล้วข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกลบออกจากบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้ข้อมูลของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการของ Sapo ด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การฉ้อโกง: โดยไม่ จำกัด การเยียวยาอื่น ๆ Sapo อาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณหากเราสงสัยว่าคุณ (โดยการตัดสิน การตั้งถิ่นฐาน การประกันหรือการสอบสวน เอสโครว์หรืออื่น ๆ ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ Sapo คุณต้องรับผิดชอบต่อผลกำไร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปของ Sapo หรือความเสียหายพิเศษโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง

9. การเปลี่ยนแปลงในด้านบริการและราคา:

 • Sapo ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ได้ตลอดเวลา
 • Sapo จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา การระงับหรือการหยุดบริการ
   

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: