อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ภาพรวมการจัดการซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์คือพันธมิตรที่ขายสินค้าให้กับร้านค้าของคุณ

คุณต้องสร้างซัพพลายเออร์เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ: ข้อมูลติดต่อ หนี้สิน  ประวัติการนำเข้า...

ในการจัดการซัพพลายเออร์ Sapo จะแนะนำให้คุณ:


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: