อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

เพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่

คุณต้องสร้างซัพพลายเออร์รายใหม่เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์: ข้อมูลติดต่อ หนี้สิน ประวัติการนำเข้า... ในการเพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนที่ 1: คุณไปที่สินค้า > ซัพพลายเออร์ > เลือกเพิ่มซัพพลายเออร์
 • ขั้นตอนที่ 2: ในหน้าเพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่ ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้:
  • ข้อมูลทั่วไป: ชื่อซัพพลายเออร์ รหัสซัพพลายเออร์ กลุ่มซัพพลายเออร์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของซัพพลายเออร์
  • ข้อมูลที่อยู่: เพิ่มรายละเอียดที่อยู่ของซัพพลายเออร์
  • ข้อมูลอื่นๆ: หมายเลขแฟกซ์ รหัสภาษี เว็บไซต์
  • การตั้งค่าขั้นสูง: คุณเลือกภาษีเริ่มต้น ราคารับเข้า... สำหรับการสร้างออเดอร์รับเข้าสินค้า
 • ขั้นตอนที่ 3: คุณเลือก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ เพิ่มซัพพลายเออร์ใหม่สำเร็จ ดังนั้นคุณจึงได้สร้างซัพพลายเออร์ใหม่แล้ว

นี่่คือคำแนะนำในการเพิ่มซัพพลายเออร์รายใหม่ในระบบการจัดการการขายของ Sapo

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: