อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

สร้างใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่ายเป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณบันทึกจำนวนเงินที่ใช้ไปจากการรับเข้าสินค้าหรือชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใบสำคัญจ่ายได้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติผ่านธุรกรรมการทำธุรกิจบนระบบหรือสร้างโดยคุณเอง

ในการเริ่มใช้คุณสมบัติใบสำคัญจ่าย คุณต้องเข้าสู่ระบบระบบ Sapo และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างใบสำคัญจ่ายเอง (สร้างขึ้นเอง)

 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสมุดเงินสด > ใบสำคัญจ่าย > สร้างใบสำคัญจ่าย
 • ขั้นตอนที่ 2: ที่หน้าจอ เพิ่มใบสำคํญจ่าย คุณกรอกข้อมูล:
  - กลุ่มผู้รับ : ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน พันธมิตรจัดส่ง ฯลฯ
  - ชื่อผู้รับ
  - ประเภทใบสำคัญจ่าย : ค่าบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าแรงงาน, ค่าครองชีพ
  หากประเภทใบสำคัญจ่ายที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถสร้างประเภทใบสำคัญจ่ายเพิ่มเติม
  - มูลค่า: จำนวนเงินที่ใช้ไป
  - วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงิน, COD, ...
  - สาขาที่คุณต้องการสร้างใบสำคัญจ่าย
  - เลือกวันที่บันทึกใบสำคัญจ่าย
 • ขั้นตอนที่ 3: คลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้น
หมายเหตุ:

ในการเลือกวันที่บันทึก คุณต้องเปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนวันที่ของการบันทึกเมื่อสร้างใบสำคัญรับและจ่ายในการกำหนดค่าทั่วไป

การกำหนดค่า > การกำหนดค่าทั่วไป > ตั้งค่าใบสำคัญรับและจ่าย > ติ๊กเครื่องหมายที่อนุญาตให้ปรับวันที่บันทึกการสร้างใบสำคัญรับและจ่าย

ให้ติ๊กที่การคำนวณยอดขายหากต้องการบันทึกรายจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน หากคุณไม่ต้องการบันทึกก็สามารถเว้นว่างไว้ได้

2. ใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติตามการธุรกรรม

a. ใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติตามออเดอร์รับเข้า

เมื่อคุณรับเข้าสินค้าและจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ ระบบจะสร้างใบสำคัญรับโดยอัตโนมัติตามมุลค่าของออเดอร์รับเข้าเท่ากับจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับซัพพลายเออร์นั้น

คุณสามารถตรวจสอบใบสำคัญจ่ายนี้ได้โดยไปที่ สมุดเงินสด > ใบสำคัญจ่าย > เลือกใบสำคัญจ่ายที่ต้องการตรวจสอบ

b. ใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติเมื่อคืนเงินให้กับลูกค้าที่ส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าและคุณดำเนินการคืนเงิน ระบบจะสร้างใบสำคัญจ่ายโดยอัตโนมัติตามมูลค่าการคืนเงินด้วยกฎ: เงินออกก็จะมีใบสำคัญจ่าย

หมายเหตุ:
หลังจากการสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถลบใบสำคัญจ่ายที่สร้างเองได้ และสำหรับใบสำคัญจ่ายอัตโนมัติที่บันทึกโดยธุรกรรมไม่สามารถลบได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: