อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

สร้างใบสำคํญรับ

ใบสำคัญรับเป็นคุณสมบัติที่ช่วยในการบันทึกจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากการขายหรือการเก็บหนี้ ใบสำคัญรับสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติผ่าการทำธุรกรรมบนระบบหรือสร้างโดยคุณเองเพื่อสมดุลจำนวนเงินที่รับเข้าทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

ในการเริ่มใช้คุณสมบัติใบสำคัญรับ คุณต้องเข้าสู่ระบบระบบ Sapo และทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างใบสำคัญรับเอง (สร้างขึ้นเอง)

 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสมุดเงินสด > ใบสำคัญรับ > สร้างใบสำคัญรับ
 • ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อมูลลงในใบสำคัญรับ
  ที่หน้าจอ เพิ่มใบสำคํญรับ คุณกรอกข้อมูล:
  - กลุ่มผู้จ่าย: ลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ พันธมิตรการจัดส่ง ฯลฯ
  - ชื่อผู้จ่าย
  - ประเภทใบสำคัญรับ: การขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าทรัพย์สิน การชดเชย เก็บเงินจากพันธมิตรการจัดส่ง โบนัส ฯลฯ
  หากประเภทใบสำคัญรับที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการ คุณสามารถสร้างประเภทใบสำคัญรับเพิ่มเติม
  - มูลค่า: จำนวนเงินที่เก็บ
  - วิธีการชำระเงิน: เงินสด, โอนเงิน, COD, ...
  - สาขาที่คุณต้องการสร้างใบสำคัญรับ
  - เลือกวันที่บันทึกใบสำคัญรับ
 • ขั้นตอนที่ 3: คลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้น
หมายเหตุ:

ในการเลือกวันที่บันทึก คุณต้องเปิดใช้งานการปรับเปลี่ยนวันที่ของการบันทึกเมื่อสร้างใบสำคัญรับและจ่ายในการกำหนดค่าทั่วไป

การกำหนดค่า > การกำหนดค่าทั่วไป > ตั้งค่าใบสำคัญรับและจ่าย > ติ๊กเครื่องหมายที่อนุญาตให้ปรับวันที่บันทึกการสร้างใบสำคัญรับและจ่าย

ให้ติ๊กที่การคำนวณยอดขายหากต้องการบันทึกรายรับในรายการรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน หากคุณไม่ต้องการบันทึกก็สามารถเว้นว่างไว้ได้

2. ใบสำคัญรับอัตโนมัติตามการธุรกรรม

a. ใบสำคัญรับอัตโนมัติตามออเดอร์

เมื่อสร้างใบสั่งซื้อหรือออเดอร์ที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย ระบบจะสร้างใบสำคัญรับโดยอัตโนมัติตามออเดอร์ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าการชำระเงิน

ตัวอย่างเช่น: ลูกค้าได้ชำระเงิน 1,000 บาท หลังจากเลือกชำระเงินสำหรับออเดอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ คุณไปที่รายการใบสำคัญรับจะเห็นใบสำคัญรับที่เกี่ยวข้องดังนี้:

b. ใบสำคัญรับอัตโนมัติเมื่อได้รับเงินคืนจากการส่งคืนออเดอร์

ในกรณีส่งคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ ระบบจะสร้างใบสำคัญรับโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับเงินคืนตามมูลค่าของออเดอร์ส่งขึ้นนั้น โดยมีกฎว่า ได้รับเงินก็จะมีใบสำคัญรับ

หมายเหตุ:
หลังจากการสร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถลบใบสำคัญรับที่สร้างเองได้ และสำหรับใบสำคัญรับอัตโนมัติที่บันทึกโดยธุรกรรมไม่สามารถลบได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: