อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

สมดุลอย่างรวดเร็ว

หากต้องการปรับพารามิเตอร์สินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: สินค้า > ตรวจสอบสินค้า > สร้างใบตรวจสอบ > สมดุลสินค้าคงคลังอย่างรวดเร็ว

  • ขั้นตอนที่ 2: อัปเดตข้อมูลของใบตรวจสอบ

ที่หน้าจอสร้างใบตรวจสอบสินค้า ในส่วนข้อมูลกใบตรวจสอบสินค้า คุณสามารถดำเนินการได้ต่อไปนี้

  1. เลือกสาขาที่จะตรวจสอบ
  2. เลือกพนักงานที่ทำการสมดุลสินค้า
  3. เพิ่มหมายเหตุสำหรับใบตรวจสอบ (ถ้ามี)
  4. เพิ่มแท็กสำหรับใบตรวจสอบ (ถ้ามี)

  • ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบสินค้า

คุณสามารถใช้เครื่องสแกนและใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:
ในการใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ด สินค้าของคุณต้องมีบาร์โค้ด (สินค้าจริงในร้านและสินค้าบนซอฟต์แวร์)

หรือหลังจากตรวจสอบสินค้าคงคลังแล้ว คุณจะดำเนินการเพิ่มสินค้าและกรอกจำนวนสินค้าคงคลังจริงเมื่อตรวจสอบลงในซอฟต์แวร์ คุณสามารถเพิ่มสินค้าในรายการตรวจสอบได้ด้วยหลายวิธี:

เพิ่มแต่ละสินค้า:

- คุณเลือกเพิ่มสินค้าเลยหรือคลิกที่แถบค้นหา (1)> ทำการค้นหาและคลิกที่สินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า (2)

เลือกสินค้าหลายรายการ: คุณคลิกที่เลือกหลายรายการ > ค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ> เลือกเพิ่ม

- หลังจากเพิ่มสินค้าลงในรายการ คุณจะอัปเดตสินค้าคงคลังจริงลงในซอฟต์แวร์ เพิ่มหมายเหตุและเหตุผลถ้ามี

  • ขั้นตอนที่ 3: สมดุลอย่างรวดเร็ว

คุณตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลังจริง ข้อบันทึก (เหตุผล)... หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกที่สมดุลอย่างรวดเร็ว

ต่อไป ซอฟต์แวร์จะแสดงกล่องการยืนยันการสมดุลอย่างรวดเร็ว คุณเลือก ตกลง ให้เสร็จสิ้น

หลังจากการดำเนินการ ใบตรวจสอบจะได้อยู่ในสถานะสมดุลสินค้าแล้ว

และในรายการสินค้าที่ตรวจสอบแล้ว ซอฟต์แวร์จะมีข้อมูล 2 แท็บที่แสดง - จำนวนสินค้าคงคลังตรงกับซอฟต์แวร์คือครบจำนวนสินค้าคงคลัง - จำนวนสินค้าที่มีความแตกต่าง (น้อยกว่า/มากกว่า) กับซอฟต์แวร์คือจำนวนสินค้าคงคลังที่แตกต่างกัน

ด้านบนนี้เป็นคำแนะนำในการยืนยันตรวจสอบสินค้าอย่างรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: