อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ตรวจสอบสินค้ารายละเอียด

กระบวนการตรวจสอบสินค้ารายละเอียดสามารถให้แผนกและพนักงานหลายคนมีส่วนร่วมได้

ในบทความนี้ Sapo จะแนะนำให้คุณขั้นตอนการตรวจสอบสินค้ารายละเอียด คุณสมบัตินี้สอดคล้องกับการดำเนินการ สร้างใบตรวจสอบสินค้า ที่ Sapo

หมายเหตุ:
 • ใบตรวจสอบสินค้าแต่ละใบจะตรวจสอบสินค้าได้สูงสุด 2,000 รายการ
 • คุณสมบัติตรวจสอบสินค้า (beta) ไม่สามารถใช้กับสินค้าได้จัดการตามเลขล็อตการผลิตและสินค้า serial

1. สร้างใบตรวจสอบสินค้า

ด้วยบทบาทผู้จัดการ (เจ้าของร้านค้า ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสต๊อก) คุณสร้างการตรวจสอบสินค้าคงคลัง - สร้างรายการสินค้าที่ต้องตรวจสอบ

ที่หน้าจอผู้ดูแลระบบ Sapo ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสินค้า > ตรวจสอบสินค้า > สร้างใบตรวจสอบสินค้า > สร้างการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 2: เลือกสินค้าที่จะตรวจสอบ

ที่หน้าจอสร้างใบตรวจสอบสินค้าคุณทำ

ก. อัปเดตข้อมูลใบตรวจสอบ

 • เลือกสาขาตรวจสอบ
 • เลือกพนักงานตรวจสอบ
 • เพิ่มหมายเหตุสำหรับใบตรวจสอบ (ถ้ามี)
 • เพิ่มแท็กสำหรับใบตรวจสอบ (ถ้ามี)

ข. เพิ่มสินค้าลงในใบตรวจสอบ

คุณสามารถเพิ่มสินค้าลงในรายการตรวจสอบได้หลายวิธี:

เพิ่มแต่ละสินค้า:

- คุณเลือกเพิ่มสินค้าเลยหรือคลิกที่แถบค้นหา (1)> ทำการค้นหาและคลิกที่สินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า (2)

- หรือคุณสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดและใช้คุณสมบัติการสแกนเพื่อสแกนสินค้าเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

เลือกสินค้าหลายรายการ: คุณคลิกที่เลือกหลายรายการ> ค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ> เลือกเพิ่ม

เลือกตามกลุ่มสินค้า:

คุณคลิกเลือกตามประเภทสินค้าหรือกดปู่มลัด F2 > คุณเลือกสินค้าทั้งหมด (ได้สูงสุด 2000 รายการ) หรือเลือกตามประเภทสินค้า / ฉลากสินค้า > เพิ่ม

ค. ยืนยันรายการ

หลังจากเพิ่มสินค้าที่จะตรวจสอบ คุณตรวจสอบรายการอีกครั้งและเลือกยืนยันรายการ

หลังจากยืนยันรายการแล้ว ใบตรวจสอบจะเปลี่ยนไปที่สถานะกำลังตรวจสอบสต๊อก

2.ดำเนินการตรวจสอบสินค้า

ต่อไป เจ้าหน้าที่สต๊อก (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า) ดำเนินการตรวจสอบสินค้าจริง จากนั้นสรุปผลและดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ Sapo

 • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสินค้า > ตรวจสอบสินค้า > เลือกใบตรวจสอบ

ที่รายละเอียดใบตรวจสอบ ให้เลือก ตรวจสอบสินค้า

 • ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสินค้าคงคลังจริง

- คุณดำเนินการตรวจสอบสต็อกและอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังจริงมีอยู่ในสต๊อก

คุณสามารถใช้เครื่องสแกนและใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดเพื่อดำเนินการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

หลังจากอัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังจริง คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุสำหรับสินค้าที่ตรวจสอบ (ถ้ามี) > คลิก เสร็จสิ้นการตรวจสอบ (หรือคุณสามารถใช้ปุ่มลัด F9)

เคล็ดลับ:

  1. หากต้องการดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ปุ่มลัดเพื่อดำเนินการ

  • F3: ค้นหาสินค้าเพื่อตรวจสอบ
  • F9: การตรวจสอบสำเร็จ
  • F11: เต็มหน้าจอ
  • Tab: สลับตำแหน่งเมาส์ที่ช่องเพื่อกรอกข้อมูล
  • Enter: ในช่องใส่จำนวนให้เลื่อนลงไปที่สินค้าด้านล่าง
  • Home: เลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปที่ช่องจำนวน
  • Shift: ในช่องใส่จำนวนให้เลื่อนไปที่สินค้าด้านบน
  • Esc: หยุดการดำเนินการด้วยตนเองในช่องจำนวนสินค้า
  2. ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบสินค้า คุณสามารถเลือกแสดงเฉพาะสินค้าที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังจริงที่ยังไม่ได้อัปเดต เพื่อร่นรายการตรวจสอบ

  หลังจากการตรวจสอบสำเร็จ ใบตรวจสอบอยู่ในสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว

  ในสถานะตรวจสอบสต็อกแล้ว คุณสามารถแก้ไขเพื่อเพิ่มหมายเหตุ แท็ก อัปเดตจำนวนสินค้าคงคลังจริงและข้อบันทึกของสินค้าที่ได้ตรวจสอบ

  3. รวมใบตรวจสอบสินค้า

  ด้วยคุณสมบัติตรวจสอบสินค้า ทุกใบตรวจสอบอยู่ในสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติรวมใบตรวจสอบสินค้าเพื่อ:

  • รวมจำนวนที่ได้ตรวจอยู่แต่ละใบตรวจสอบด้วยกัน
  • หรือเปรียบเทียบจำนวนที่ตรวจในแต่ละใบตรวจสอบและเลือกใช้จำนวนในใบหนึ่ง

  คุณสมบัตินี้จะช่วยคุณในกรณีเช่น:

  • คุณแบ่งโซนให้พนักงานแต่ละคนจะตรวจ แล้วรวมใบตรวจสอบของพนักงานหลายคนเข้าเป็นรายการเดียว
  • หรือเมื่อคุณให้พนักงานหลายคนตรวจสอบรายการเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบจำนวนที่พนักงานแต่ละคนตรวจสอบได้เพื่อตัดสินใจสร้างสมดุลในคลังสินค้าเพื่อจำกัดข้อผิดพลาด

  => คุณสามารถใช้คุณสมบัติรวมใบตรวจสอบสินค้า ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวมใบตรวจสอบสินค้าและสมดูลสินค้าคงคลัง กรุณาดูที่นี่

  หากร้านค้าของคุณตรวจสอบรายการสินค้าเพียงรายการเดียวและไม่สร้างใบตรวจสอบสินค้าคงคลังหลายใบ คุณยังคงดำเนินการสมดูลสินค้าคงคลังตามคำแนะนำในส่วนที่ 4

  4. สมดูลสินค้าคงคลัง

  หลังจากการตรวจสอบสินค้า ด้วยบทบาทผู้จัดการ (เจ้าของร้านค้า ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสต๊อก) คุณดำเนินการสมดูลสินค้าคงคลังดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกสินค้า > ตรวจสอบสินค้า > เลือกใบตรวจสอบที่จะดำเนินการ > เลือก สมดูลสินค้าคงคลัง

  • ขั้นตอนที่ 2: สมดูลสินค้าคงคลัง

  คุณตรวจสอบใบตรวจสอบอีกครั้ง เพิ่มหมายเหตุและเหตุผลสำหรับสินค้าที่จะตรวจสอบ (ถ้ามี) > เลือกยืนยันการสมดูล > เลือก ตกลง เพื่อดำเนินการสมดุลสินค้าคงคลัง

  หลังจากทำสมดุลสินค้าคงคลังแล้ว ใบตรวจสอบจะอยู่ในสถานะสมดุลสินค้าแล้ว

  ดังนั้นคุณได้เสร็จสิ้นการดำเนินการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดแล้ว

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

  ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


  หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: