อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ตั้งค่านโยบายภาษีใน Sapo POS

Sapo สนับสนุนให้คุณกำหนดและใช้ภาษีเมื่อรับเข้าและขายค้าตามความต้องการทางธุรกิจของร้านค้า

1. ตั้งค่าภาษีเริ่มต้น

ในการใช้คุณสมบัติการใช้งานภาษีเริ่มต้นเมื่อร้านค้าขายหรือรับเข้าสินค้า คุณต้องเข้าสู่หน้าจัดการระบบ Sapo และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือก ารกำหนดค่า > การกำหนดค่าทั่วไป
 2. ในส่วนการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นเลือกนโยบายภาษีที่คุณต้องการใช้เมื่อรับเข้าและขายสินค้า
  - ภาษีการขาย: ใช้ในการคำนวณภาษีสำหรับออเดอร์ที่ขาย
  - ภาษีรับเข้า: ใช้คำนวณภาษีสำหรับออเดอร์รับเข้าสินค้า
 3. หลังจากเลือกการตั้งค่าแล้ว ให้เลือกบันทึกเพื่อบันทึกการตั้งค่า

ข้อบันทึก:

ลำดับความสำคัญทางภาษีมี 3 ประเภท:

 • ตามสินค้า
 • ตามลูกค้า
 • ตามการตั้งค่าระบบ

การจัดลำดับความสำคัญทางภาษีมี 2 กรณี:

 1. หากคุณสร้างสินค้าที่มีช่องกดเลือก "เสียภาษี" เมื่อขาย ลำดับความสำคัญจะได้รับตาม:
  - ลำดับความสำคัญ 1: ตามอัตราภาษีเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในข้อมูลลูกค้า
  - ลำดับความสำคัญ 2: หากลูกค้ารายนั้นไม่ได้กำหนดอัตราภาษีที่ใช้ > รับตามภาษีที่ตั้งไว้ในการกำหนดค่าทั่วไป
 2. เมื่อสร้างสินค้าโดยไม่เลือก "เสียภาษี" เมื่อขายสินค้าจะไม่ถูกหักค่าภาษี

2. เพิ่มข้อมูลภาษี

คุณสามารถตั้งค่าภาษีการขายและภาษีรับเข้าสำหรับร้านค้าของคุณได้

ก. ข้อมูลภาษีเพิ่มเติม

 1. เลือกการกำหนดค่า > ภาษี
 2. เลือกเพิ่มข้อมูลภาษี
 3. ป้อนข้อมูลชื่อภาษี รหัสภาษี และอัตราภาษี > เลือกเพิ่มให้เสร็จสมบูรณ์

ข. อัปเดตข้อมูลภาษี

 1. เลือกการกำหนดค่า > ภาษี
 2. เลือกชื่อภาษีที่คุณต้องการอัปเดต
 3. อัปเดตข้อมูลภาษี > เลือกบันทึกให้เสร็จสมบูรณ์

นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าภาษีรับเข้าสินค้าและภาษีขายสินค้าบนระบบการจัดการการขายใน Sapo POS

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเราทาง Line @Sapo หรืออีเมล: support@sapogo.com เพื่อขอคำแนะนำและคำตอบ

ขอบคุณค่ะ


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: