อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

การรวมใบตรวจสอบ

ด้วยคุณสมบัติตรวจสอบสินค้า ทุกใบตรวจสอบอยู่ในสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติรวมใบตรวจสอบสินค้าเพื่อ:

 • รวมจำนวนที่ได้ตรวจอยู่แต่ละใบตรวจสอบด้วยกัน
 • หรือเปรียบเทียบจำนวนที่ตรวจในแต่ละใบตรวจสอบและเลือกใช้จำนวนในใบหนึ่ง

คุณสมบัตินี้จะช่วยคุณในกรณีเช่น:

 • คุณแบ่งโซนให้พนักงานแต่ละคนจะตรวจ แล้วรวมใบตรวจสอบของพนักงานหลายคนเข้าเป็นรายการเดียว
 • หรือเมื่อคุณให้พนักงานหลายคนตรวจสอบรายการเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบจำนวนที่พนักงานแต่ละคนตรวจสอบได้เพื่อตัดสินใจสร้างสมดุลในคลังสินค้าเพื่อจำกัดข้อผิดพลาด

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและการตรวจสอบสินค้าจริงในร้านค้าคุณสามารถทำหรือข้ามขั้นตอนนี้ได้

หมายเหตุ:
 • ในการรวมใบตรวจสอบสินค้า ทุกใบตรวจสอบต้องอยู่ในสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว
 • รวมกันได้สูงสุด 5 ใบตรวจสอบต่อครั้ง
 • ใบตรวจสอบที่รวมกันต้องอยู่ในสาขาเดียวกันเท่านั้น

ในการดำเนินการตรวจสอบ ด้วยบทบาทผู้จัดการ (เจ้าของร้านค้า ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการสต๊อก) ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบรวม

คุณเลือกสินค้า > ตรวจสอบสินค้า > รวมใบตรวจสอบสินค้า

หรือในรายละเอียดใบตรวจสอบ คุณเลือกรวมใบตรวจสอบสินค้า

ต่อไป ที่หน้าจอเลือกใบตรวจสอบเพื่อรวม คุณใช้ตัวกรอง / แถบค้นหา เพื่อค้นหาและเลือกรหัสใบตรวจสอบที่จะรวม > เลือกรวม

คุณสามารถเลือกรูปแบบการรวมโดยการบวกรวมหรือเปรียบเทียบ:
 • บวกรวม: ระบบจะบวกรวมรายการสินค้าคงคลังจริงใบตรวจสอบแต่ละใบเพื่อแนะนำผลลัพธ์จริงหลังจากการรวม
 • เปรียบเทียบ: ระบบจะแนะนำผลลัพธ์จำนวนสินค้าคงคลังจริงหลังจากการรวมตามจำนวนสินค้าคงคลังจริงของใบตรวจสอบล่าสุด
 • คุณยังสามารถเลือกรูปแบบการรวมในขั้นตอนที่ 2
 • ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันจำนวนสินค้าคงคลัง

ในหน้าจอสร้างใบตรวจสอบรวม คุณดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของใบตรวจสอบ ที่นี่คุณสามารถเลือก:

 • บวกรวมผลการตรวจสอบของแต่ละใบหากสินค้าได้อยู่หลายโซนและผลการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังจริง = ผลรวมของใบตรวจสอบทั้งหมด
 • หรือคุณสามารถเลือกผลการตรวจสอบที่ถูกต้องจากใบตรวจสอบได้ 1 รายการ หากคุณมอบหมายให้พนักงานหลายคนตรวจสอบรายการเดียวกัน

และระบบจะได้ผลลัพธ์จำนวนสินค้าคงคลังจริงหลังจากรวมใบตรวจสอบที่ตรงกับตัวเลือกของคุณ:

 • ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันใบรวม

หลังจากตรวจสอบและยืนยันจำนวนที่ถูกต้องเมื่อรวมแล้ว คุณเลือกยืนยันการรวม

ต่อไป ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการรวมใบตรวจสอบสินค้าพร้อมคำเตือน: "การดำเนินการนี้จะสร้างใบตรวจสอบรวมพร้อมสถานะ ตรวจสอบสต๊อกแล้ว คุณแค่สามารถปรับสมดุลได้เฉพาะกับการตรวจสอบรวมที่การตรวจสอบแยกกันไม่สามารถปรับสมดุลได้ คุณต้องการที่จะรวมใบตรวจสอบต่อไปหรือไม่?"

คุณเลือกตกลงเพื่อยืนยันการรวมใบตรวจสอบ

จากนั้นระบบจะดำเนินการรวมใบตรวจสอบและได้ใบตรวจสอบพร้อมสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว

 • ขั้นตอนที่ 4: สร้างสมดุลสต๊อก

หลังจากยืนยันการรวมใบตรวจสอบ ระบบจะดำเนินการรวมใบตรวจสอบและได้ใบตรวจสอบพร้อมสถานะตรวจสอบสต๊อกแล้ว > ขั้นตอนต่อไปคุณเลือก สมดูลสินค้าคงคลัง

หลังจากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์ ใส่หมายเหตุ / เหตุผลความแตกต่าง (ถ้ามี) จากนั้นเลือก ยืนยันการสมดูล > ตกลง

หลังจากยืนยันตกลงที่จะสมดุลสต๊อก ใบตรวจสอบที่เป็นส่วนประกอบและใบตรวจสอบรวมจะกลับสู่สถานะสมดุลสินค้าแล้วและกระบวนการเสร็จสมบูรณ์

ด้านบนเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยืนยันการรวมใบตรวจสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: