อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

คำแนะนำในการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดราคา

หลังจากเปิดคุณสมบัติโปรโมชั่น ในการสร้างโปรโมชั่นส่วนลด คุณดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

เลือกแอปพลิเคชัน > โปรโมชั่น > การจัดการโปรโมชั่น > สร้างโปรโมชั่น > ส่วนลด

หน้าจอการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดจะแสดงดังนี้:

ที่หน้าจอโปรโมชั่นส่วนลด คุณกรอกให้ครบข้อมูล:

ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ :

 • ชื่อโปรโมชั่น
 • รหัสส่วนลด
 • จำนวนที่ใช้
 • เลือกวิธีการของโปรโมชั่น
 • คําอธิบาย
 • เวลาใช้งาน ตั้งแต่วันที่ ... ถึงวันที่

คุณสามารถปรับแต่งการแสดงผลขั้นสูง เพื่อเลือกฟิลด์ข้อมุลเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของร้านค้าของคุณ:

 • สร้างโปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะในกรอบเวลา
 • สร้างโปรโมชั่นตามวันในสัปดาห์
 • สร้างโปรโมชั่นตามวันในเดือน
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นในบ้างวัน
 • สาขาที่ใช้งานได้: คุณสามารถเลือกตามสาขาเริ่มต้นหรือสาขาอื่น ๆ
 • ใช้สำหรับแหล่งออเดอร์: คุณสามารถเลือกใช้โปรโมชั่นกับทุกแหล่งที่มาของออเดอร์ หรือปรับตามแหล่งที่มาของแต่ละแหล่งที่ผู้ใช้ต้องการ
 • ใช้งานสำหรับลูกค้า: คุณสามารถใช้โปรโมชั่นกับลูกค้าทั้งหมด หรือปรับแต่งด้วยช่องแสดงผลอื่นๆ

7 วิธีโปรโมชั่นส่วนลด

คุณสามารถสร้างโปรโมชั่นส่วนลดราคาได้ใน 7 วิธีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันดังนี้:

วิธีที่ 1: วิธีส่วนลดราคาตามมูลค่ารวมของออเดอร์

คุณสามารถสร้างโปรโมชั่นส่วนลดได้โดย 2 รูปแบบ:

 • ส่วนลด % จากมูลค่ารวมของออเดอร์
 • ส่วนลดเงินสดจากมูลค่ารวมของออเดอร์

วิธีที่ 2: วิธีส่วนลดราคาสำหรับแต่ละสินค้า

สินค้าแต่ละชนิดสามารถเลือกจำนวนที่ซื้อและส่วนลด (จำกัดการขายออกของสินค้า ถ้าจำนวนจำกัดของสินค้านั้นหมดจะไม่ได้ลดราคา)

 • จำนวนขั้นต่ำ: จำนวนขั้นต่ำในการซื้อเพื่อได้รับสิทธ์ใช้โปรโมชั่น
 • จำกัดโปรโมชั่น: จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ใช้ในการโปรโมชั่น ไม่เติมจำนวนก็คือไม่จำกัด
 • ส่วนลด: ตาม % และเงินสด

วิธีที่ 3: วิธีส่วนลดราคาตามแต่ละประเภทสินค้า

คล้ายกับวิธีที่ 2 สินค้าแต่ละประเภทที่ใช้ในการโปรโมชั่นสามารถลดราคาได้ตามจำนวนที่ซื้อและส่วนลด (จำกัดการขายออกของสินค้า ถ้าจำนวนจำกัดของสินค้านั้นหมดจะไม่ได้ลดราคา)

วิธีที่ 4: วิธีส่วนลดราคาตามแบรนด์สินค้า

สำหรับแบรนด์ที่ใช้ในการโปรโมชั่นแต่ละรายการสินค้าสามารถลดราคาได้ตามจำนวนที่ซื้อและส่วนลด (จำกัดการขายออกของสินค้า ถ้าจำนวนจำกัดของสินค้านั้นหมดจะไม่ได้ลดราคา)

วิธีที่ 5: วิธีส่วนลดราคาตามจำนวนสินค้า

ส่วนลดราคาสามารถทำได้ตามจำนวนสินค้าต่อหนึ่งหรือหลายรายการ

วิธีที่ 6: วิธีส่วนลดราคาตามจำนวนสินค้า (แยกตามประเภท)

แต่ละสินค้าที่ใช้ในการโปรโมชั่นสามารถลดราคาตามจำนวนสินค้าต่อหนึ่งหรือหลายประเภทสินค้า

วิธีที่ 7: วิธีลดราคาตามจำนวนสินค้า (แยกตามแบรนด์)

แต่ละสินค้าที่ใช้ในการโปรโมชั่นสามารถลดราคาตามจำนวนสินค้าต่อหนึ่งหรือหลายแบรนด์สินค้า

เมื่อคุณสร้างโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีบันทึกได้โดย 2 วิธีดังนี้

 • บันทึก: บันทึกโปรโมชั่นแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับร้านค้า ในสถานะนี้ คุณสามารถแก้ไขโปรโมชั่นได้
 • บันทึกและเปิดใช้งาน: บันทึกและเปิดใช้งานโปรโมชั่นสำหรับร้านค้า ในสถานะนี้ โปรโมชั่นได้นำไปใช้แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อมุลโปรโมชั่นได้อีก

นอกจากโปรโมชั่นส่วนลดแล้ว คุณยังสามารถสร้างโปรโมชั่นแถมของขวัญสำหรับร้านค้าได้ด้วย (ดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่นี่)

ด้านบนเป็นคำแนะนำในการสร้างโปรโมชั่นส่วนลด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: