อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

หน้าจอภาพรวมรายงาน

หน้าจอภาพรวมของรายงานให้ข้อมูลภาพเกี่ยวกับผลลัพธ์และยอดขายของร้านค้าของคุณ

เพื่อเข้าถึงหน้าจอภาพรวมรายงาน คุณเลือกรายงาน > ภาพรวม

คุณสามารถใช้ตัวกรองเวลาเพื่อเลือกช่วงเวลาเพื่อดูข้อมูลได้ตามความต้องการ

ข้อมูลที่หน้าจอภาพรวมรายงานจะแสดงประกอบด้วย

1. กราฟเส้นแสดงภาพกำไรและสถานการณ์ทางธุรกิจของร้านค้า

คุณสามารถลากเมาส์และเข้าที่ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดรายได้และกำไร
ในกรณีที่คุณต้องการดูกราฟเส้นแสดงภาพของรายได้หรือกำไรอย่างเดียว ให้คลิกที่เส้นตารางที่คุณต้องการซ่อนเพื่อดูกราฟเส้นที่เหลือ

2. ข้อมูลการธุรกิจในวัน

สถิติปริมาณ: การสั่งซื้อของลูกค้า จำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อ ออเดอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ - ออเดอร์ที่ส่งคืน - ออเดอร์ที่ยกเลิก

3. ข้อมูลรายได้ กำไร และ อัตรากำไร

4. แผนภูมิแสดงอัตราส่วนรายได้ อัตราส่วนกำไร อัตรากำไร รายได้โดยละเอียด

คุณสามารถ

กรองรายงานตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของระบบเช่น ตามแหล่งที่มา ตามสาขา

คลิกดูรายละเอียดรายงานเพื่อเข้าถึงรายงานโดยละเอียด

5. รายการยอดนิยม

สินค้ายอดนิยม พนักงานขาย : ด้วยเกณฑ์ขายดีที่สุด, กำไรสูงสุด, รายได้สูงสุด

คุณคลิกดูรายละเอียดรายงานเพื่อเข้าถึงรายงานโดยละเอียด

ด้านบนเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าจอภาพรวมรายงาน


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: