อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ภาพรวมของช่องทาง Facebook

ช่องทางการขายบน Facebook เป็นเครื่องมือในการจัดการอินบ็อกซ์ คอมเมนต์ และคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มาจากหนึ่งหรือหายเพจ Facebook

การดำเนินการเหล่านี้จะดำเนินการอย่างที่มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากกว่าการจัดการด้วยตนเองแบบเดิม

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่ช่อง Facebook นำเสนอให้คุณ:

  • จัดการ อินบ็อกซ์ / คอมเมนต์ ทั้งหมดของหนึ่งหรือหลายแฟนเพจต่างกัน
  • จัดการข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละรายเมื่อเชื่อมโยงกับระบบ Sapo
  • สร้างคำสั่งซื้อในเวลาเดียวกันเมื่อคุณกำลังสนทนากับลูกค้า

ในส่วนช่องทาง Facebook เราจะแนะนำให้คุณ:


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: