อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

สร้างออเดอร์และจัดส่ง

คุณสมบัติสร้างออเดอร์และจัดส่ง: สนับสนุนให้คุณสร้างออเดอร์พร้อมรายละเอียดทั้งหมด คุณสมบัตินี้ได้ใช้ส่วนใหญ่สำหรับลูกค้าที่ซื้อทางออนไลน์และต้องการจัดส่ง มีกระบวนการตามขั้นตอนเช่นแพ็คสินค้า ส่งออกสต๊อก จัดส่ง ชำระเงิน ฯลฯ

เพื่อดำเนินการสร้างออเดอร์และจัดส่งสินค้าที่ Sapo คุณดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าหลัก คุณเลือกออเดอร์ > สร้างออเดอร์และจัดส่ง

 

  • ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มแหล่งที่มาของออเดอร์และลูกค้า

เพิ่มแหล่งที่มาของออเดอร์: Website, Amazon...

คุณเลือกลูกค้าสำหรับออเดอร์

- หากคุณสร้างลูกค้าแล้ว ให้กรอกชื่อในช่องค้นหา

- หากคุณต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้คลิกเพิ่มลูกค้าใหม่ ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณใส่ข้อมูล

 

  • ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลของออเดอร์

- รหัสออเดอร์

- เลือกสาขาการขาย

- เลือกนโยบายราคาขาย

.....

 

  • ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มข้อมูสินค้าในออเดอร์

ใส่รหัสสินค้าในช่องค้นหาหรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

- สำหรับสินค้าปกติ ให้ใส่จำนวนที่ขายในช่องจำนวน

- สำหรับสินค้า serial คุณต้องใส่รหัส serial สำหรับการขาย จำนวนหมายเลข serial ในออเดอร์ = จำนวนสินค้าในออเดอร์

- สำหรับสินค้าได้จัดการตามเลขล็อตการผลิต คุณต้องเลือกล็อตที่จะขาย > จำนวนที่จะขาย > เลือก ใช้งาน เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลในออเดอร์ได้

คุณลักษณะการแยกบรรทัด: แยกสินค้า 2 รายการที่มีรหัส SKU เดียวกันออกเป็น 2 บรรทัดที่แตกต่างกัน

- เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลัง คลิกที่ข้อมูลชื่อสินค้า ระบบจะแสดงจำนวนสินค้า

 

- หากต้องการเพิ่มส่วนลดและภาษีสำหรับแต่ละสินค้า ให้คลิกที่ช่องราคา

- เพิ่มข้อบันทึกสำหรับสินค้า

- คลิก เพิ่มบริการอื่น (F9) เพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมอื่นๆสำหรับออเดอร์

  • ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มข้อมูลอื่นๆ สำหรับออเดอร์

- คุณเพิ่มข้อบันทึกคำและแท็กสำหรับออเดอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกรองออเดอร์ในภายหลัง

- ส่วนลดออเดอร์

- ค่าจัดส่ง (F7): คลิกที่ค่าจัดส่งเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งสำหรับออเดอร์

คุณสามารถสร้างค่าจัดส่งล่วงหน้าได้ในการกำหนดค่า - การจัดส่ง หรือเลือกอื่นๆ เพื่อใส่ค่าจัดส่งที่ลูกค้าต้องจ่าย จากนั้นคุณคลิกใช้งานเพื่อเพิ่มค่าจัดส่งให้กับยอดเงินทั้งหมดของออเดอร์

  • ขั้นตอนที่ 6: คุณใส่ข้อมูลการชำระเงิน

- ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า

- เก็บ COD หลังจากจัดส่งสำเร็จ

- ชำระเงินในภายหลัง

  • ขั้นตอนที่ 7: แพ็คสินค้าและจัดส่ง

- ผู้จัดส่งติดต่อเอง

- รับที่ร้าน

- จัดส่งภายหลัง

  • ขั้นตอนที่ 8: สร้างออเดอร์

หลังจากกรอกข้อมูลออเดอร์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังนี้:

- สร้างออเดอร์: ตอนนี้ออเดอร์อยู่ในสถานะฉบับร่าง - สั่งซื้อ - จำนวนสินค้าที่สามารถขายใน Sapo ยังไม่ถูกหัก ต่อไปคุณจะต้องทำการอนุมัติออเดอร์ > แพ็คสินค้า > ส่งออกจากสต๊อก > จัดส่ง > และชำระเงิน (ถ้ามี)

- หรือสร้างออเดอร์และอนุมัติออเดอร์จะเป็นกำลังดำเนินการ - จำนวนสินค้าที่สามารถขายในสต๊อกสินค้า Sapo จะถูกหักตามจำนวนสินค้าในออเดอร์ ในสถานะนี้ออเดอร์จะไม่ได้บันทึกลงในสต๊อกสินค้าหรือรายงานคุณสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดของออเดอร์ได้ ขั้นตอนต่อไปที่คุณต้องทำ: แพ็คสินค้า > ส่งออกจากสต๊อก > จัดส่ง > และชำระเงิน (ถ้ามี)

  • ขั้นตอนที่ 9: จัดส่งสินค้า

คุณดำเนินการอนุมัติออเดอร์ (ถ้าจำเป็น) จากนั้นดำเนินการแพ็คสินค้าและส่งออกจากสต๊อกเพื่อจัดส่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: