อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

เพิ่ม / ยกเลิกการเชื่อมต่อแฟนเพจ

หากคุณเชื่อมต่อแฟนเพจ กับช่องทาง Facebook และต้องการเชื่อมต่อแฟนเพจอื่น ๆ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อแฟนเพจ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อแฟนเพจเพิ่มเติม

  • ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอผู้จัดการระบบแอปพลิเคชันให้เลือกเพิ่ม > ช่องทาง Facebook > การจัดการเพจ

  • ขั้นตอนที่ 2: บนหน้าจอจัดการเพจเลือก เชื่อมต่อ เพื่อเพิ่มเพจอื่น > เลือก เพจที่จะเชื่อมต่อ > เลือก เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:
  • ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจบริการที่คุณใช้ จำนวนเพจ/แฟนเพจที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้จะแตกต่างกัน

เชื่อมต่อสำเร็จแฟนเพจจะแสดงในรายการจัดการเพจ

2. ยกเลิกการเชื่อมต่อแฟนเพจ

  • ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอผู้จัดการระบบแอปพลิเคชันให้เลือกเพิ่ม > ช่องทาง Facebook > การจัดการเพจ

  • ขั้นตอนที่ 2: บนหน้าจอการจัดการเพจเลือกเพจ/แฟนเพจที่อยากยกเลิกการเชื่อมต่อ > ยกเลิกการเชื่อมต่อ

  • ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันการยกเลิกการเชื่อมต่อ

ช่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น คุณเลือกยกเลิกการเชื่อมต่อเพื่อยกเลิกการติดตั้งให้เสร็จเสร็จสิ้นหรือเลือกออกเพื่อยังเชื่อมต่อเหมือนเดิม

ยกเลิกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแฟนเพจจะไม่ปรากฏในรายการการจัดการเพจ

ด้านบนนี้เป็นคำแนะนำในการเพิ่มหรือลบช่องทาง Facebook บนแอปพลิเคชัน Sapo - การจัดการการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ
ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: