อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

สร้างใบตรวจสอบสินค้า

ฟังก์ชันการตวจสินค้าช่วยให้สถิติสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์จริงเทียบกับจำนวนปัจจุบันในร้านค้า ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเก็บข้อมูลสินค้าคงคลังไว้ในระบบ.

การปรับจำนวนสินค้าคงคลังจริงยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสินค้าที่สามารถขายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว.

ในการสร้างใบตรวจสอบสินค้าใหม่ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มใบตรวจสอบสินค้าใหม่

ที่หน้าจอแอปเลือก สินค้า > ตรวจสินค้า > เลือกไอคอนเครื่องหมายบวก  เพื่อเพิ่มใบตรวจสอบใหม่.

หมายเหตุ:
หากคุณมีหลายสาขา > คุณต้องเลือกสาขาที่อยากตรวจสอบ
  • ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มสินค้าในใบตรวจสอบ

ในหน้าจอสร้างใบตรวจสอบสินค้า คลิกที่ช่องค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มสินค้าลงในใบตรวจสอบหรือใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดเพื่อสแกนและค้นหาบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ

คุณสามารถใช้การตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบสินค้าหลายอย่างในหมวดหมู่เดียว

  • ขั้นตอนที่ 3: ปรับจำนวนจริงในคลังสินค้า

คุณสามารถปรับเพิ่ม / ลดได้โดยคลิกที่เครื่องหมาย +/- หรือพิมพ์จำนวนสินค้าคงคลังที่แท้จริงโดยตรงในอินเทอร์เฟซการสร้างใบตรวจสินค้า

หากจำนวนที่ตรวจสอบจริงเท่ากับจำนวนสินค้าคงคลังให้คุณคลิกที่จำนวนที่ตรวจสอบเท่ากับสินค้าคงคลังเพื่อบันทึกจำนวนสินค้า

รายการสินค้าในใบตรวจสอบสินค้าจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

  1. สินค้าคงคลัง: จำนวนสินค้าในคลังสินค้าปัจจุบันในระบบ
  2. ช่องใส่จำนวนจริง: จำนวนสินค้าจริง รายการนี้คุณพิมพ์ด้วยตัวเอง หลังจากบันทึกและปรับความสมดุสินค้าคงคลังแอปจะบันทึกตามจำนวนที่ได้ปรับแล้ว
    ตัวอย่างเช่น สินค้าเสื้อยืดในระบบมี 4 ตัว แต่ในความเป็นจริงการตรวจคลังสินค้าปัจจุบันมีเพียง 1 ตัวเท่านั้น คุณพิมพ์ 1 ในช่องจำนวนที่ตรวจสอบ
  3. แตกต่าง = สินค้าคงคลัง - จำนวนจริง

นอกจากนั้นคุณสามารถกรองสินค้าในใบตรวจสินค้าที่ตรงกัน / ไม่ตรงกัน / ยังไม่ตรวจในคลังสินค้าโดยคลิกที่แท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบันทึกในการตรวจสอบสินค้า:

หลังจากพิมพ์ข้อมูลครบถ้วนสำหรับใบตรวจสอบสินค้าแล้วให้คลิก สร้างใบตรวจสินค้า

ขณะนี้ใบตรวจสอบสินค้าอยู่ในสถานะ กำลังตรวจสอบสินค้า จำนวนสินค้าคงคลังในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  • ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบข้อมูลในใบตรวจสอบสินค้า

คุณสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าในใบตรวจสอบและคุณสามารถแก้ไขหรือลบใบตรวจได้โดยเลือก จากนั้นเลือกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง.

  • ขั้นตอนที่ 5: ปรับความสมดุลสินค้าคงคลัง

หลังจากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้วให้เลือก ปรับความสมดุลสินค้าคงคลัง เพื่อปรับจำนวนสินค้าคงคลัง

หลังจากกด ปรับความสมดุลสินค้าคงคลัง ระบบจะแจ้งคำสั่งตรวจที่สำเร็จและเปลี่ยนสถานะ ตรวจสอบแล้ว

 

หมายเหตุ:
ใบตรวจสอบสินค้าหลังจากสร้างความสมดุลสินค้าคงคลังแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือสินค้าในใบตรวจสอบได้ หากคุณพบข้อผิดพลาดในการปรับสมดุลสินค้าคงคลังคุณสามารถสร้างใบตรวจใหม่เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ด้านบนเป็นขั้นตอนในการแนะนำสร้างใบตรวจสอบสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: