อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

รายงานการขาย

รายงานการขายให้ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของร้านค้าของคุณรวมถึงยอดขาย ผลกำไร และการชำระเงิน

1. ภาพรวมรายงานการขาย

เพื่อเข้าถึงรายงานการขายจากหน้าจอภาพรวมเลือกดูรายละเอียด > เลือกการขาย

หรือเลือกเพิ่ม > รายงาน > เลือกการขาย

หน้าจอรายงานจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเลือกช่วงเวลา และสาขาเพื่อดูรายงานได้โดยคลิกที่ วันที่ และ สาขา:

 • ระยะเวลา: วัน / สัปดาห์ / เดือน / หรือ 1 ช่วงเวลาที่กำหนดเอง
 • สาขา: เลือกว่าจะดูสาขาเดียวหลายสาขาหรือทั้งหมด

ภาพรวมของรายงานการขายจะให้ข้อมูลหลัก 5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับเวลา / สาขาที่คุณเลือก:

 • รายได้: แสดงเป็นแผนภูมิแท่งเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจของร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิกที่มูลค่าการขายทั้งหมดเพื่อดูรายงานโดยละเอียด

 • กำไรขั้นต้น: คล้ายกับหมวดหมู่รายได้กำไรขั้นต้นจะแสดงในรูปแบบของแผนภูมิเส้นที่ให้คุณเห็นการเติบโตของยอดขายกำไรขั้นต้นและต้นทุนสินค้า คุณสามารถคลิกที่มูลค่ากำไรขั้นต้นเพื่อดูรายงานโดยละเอียด

 • การชำระเงินสำหรับออเดอร์: แสดงมูลค่าของเงินที่ลูกค้าจ่ายให้กับร้านค้าหลังจากลบด้วยเงินคืนให้กับลูกค้าแล้ว

 • สินค้ายอดนิยม / พนักงานยอดเยี่ยม: แสดงผลิตภัณฑ์ / พนักงาน 5 อันดับแรกที่มีตัวบ่งชี้ยอดขาย / กำไร / ปริมาณมากที่สุด คุณสามารถเลือกเกณฑ์การกรองด้านบนตามความต้องการของคุณ

หากต้องการดูรายละเอียดของตัวบ่งชี้รายงานคลิกเพื่อเลือกรายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนรายงานโดยละเอียด:

2. รายงานการขาย

รายงานการขายได้บันทึกคำสั่งซื้อพร้อมแพ็คเกจในสถานะ "จัดส่งแล้ว" วันที่บันทึกคือวันที่จัดส่งสำเร็จ

ในรายงานการขายรายได้จะได้บันทึกเป็นมูลค่ารวมของคำสั่งซื้อที่ได้จัดส่งสำเร็จลบด้วยค่าใบสั่งคืนสินค้าบวกค่าขนส่งและภาษี ดังต่อไปนี้

รายได้ = รายได้สุทธิ + ค่าบริการ + ภาษี

ได้แก่:

 • รายได้สุทธิ = ราคาต่อหน่วย x จำนวน - ส่วนลด - ค่าส่งคืนสินค้า
  - ราคาต่อหน่วย: คือราคาขายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  - จำนวน: จำนวนสินค้าที่ขาย (ไม่รวมสินค้าส่งคืน)
  - ส่วนลด: ส่วนลดผลิตภัณฑ์ + ส่วนลดสำหรับออเดอร์ทั้งหมดที่จัดสรรให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์
 • ค่าบริการ: ค่าจัดส่ง
 • ภาษี: ภาษีการขาย
 • ค่าส่งคืนสินค้า: ค่าบริกาาส่งคืนสินค้า
หมายเหตุ:
 • ออเดอร์มีอยู่ในสถานะ "จัดส่งแล้ว" จะได้บันทึกในรายได้ วันที่บันทึกคือวันที่จัดส่งสินค้าสำเร็จ
 • ใบสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติหรือสินค้าได้จัดส่งและชำระเงินเรียบร้อย แต่การจัดส่งยังไม่สำเร็จจะไม่ได้บันทึกในรายการการขาย
 • ใบสั่งคืนสินค้าที่แสดงการรับหรือคืนเงินจะรวมอยู่ในรายงาน

คุณสามารถดูรายงานจากมุมมองต่างๆได้โดยคลิก เลือกรายงาน และเลือกประเภทของรายงานที่อยากดู:

ประเภทของรายงานรายได้ที่ Sapo มีให้:

 1. รายได้ตามวัน
 2. รายได้ตามเดือน
 3. รายได้ตามปี
 4. รายได้ตามคำสั่งซื้อ
 5. รายได้ตามลูกค้า
 6. รายได้ตามกลุ่มลูกค้า
 7. รายได้แยกตามสาขา
 8. รายได้ตามสินค้า
 9. รายได้ตามประเภทสินค้า
 10. รายได้โดยพนักงาน
 11. รายได้ตามแหล่งขาย
 12. ส่งคืนสินค้าตามสินค้า
 13. ส่งคืนสินค้าตามออเดอร์

หรือคุณสามารถเลือกระยะเวลาที่จะดูได้โดยคลิกเลือกวันที่

หรือใช้ตัวกรอง เพื่อกรองรายงานตามความต้องการ

คุณคลิกไอคอนหมุนหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน

หากต้องการดูรายละเอียดรายงานคลิกเพื่อเลือกธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. รายงานผลกำไร

รายงานกำไรขั้นต้นจะได้บันทึกคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ: "จัดส่งแล้ว" วันที่บันทึกคือวันที่จัดส่งสำเร็จ

กำไรขั้นต้น = รายได้ - ค่าบริการ - ภาษี - ต้นทุน

ได้แก่:

 • ทุน (MAC) คือต้นทุนเฉลี่ย ณ เวลาที่ผลิตภัณฑ์ออกจากสต๊อก
 • รายได้ = (ราคาต่อหน่วย x จำนวน - ส่วนลด - ค่าคืนสินค้า) + ค่าบริการ + ภาษี
  - ราคาต่อหน่วย: ราคาขายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  - จำนวน: จำนวนสินค้าที่ขาย (ไม่รวมสินค้าที่ส่งคืน)
  - ส่วนลด: ส่วนลดตามผลิตภัณฑ์ + ส่วนลดสำหรับทั้งออเดอร์ที่จัดสรรให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์
 • ค่าบริการ: ค่าจัดส่ง
 • ภาษี: ภาษีการขาย
 • ค่าคืนสินค้า: ค่าบริกาาส่งคืนสินค้า
หมายเหตุ:
 • ใบสั่งส่งคืนสินค้าที่แสดงการรับหรือคืนเงินจะรวมอยู่ในรายงาน
 • ราคาต้นทุนจะได้คำนวณในเวลาที่ผลิตภัณฑ์ได้จัดส่งและมูลค่าที่รายงานได้บันทึกเมื่อจัดส่งสำเร็จ

เหมือนกับรายงานรายได้คุณสามารถดูรายงานจากมุมมองต่างๆได้โดยคลิกเลือกรายงานและเลือกประเภทรายงานที่อยากดู:

ประเภทของรายงานกำไรขั้นต้นที่ Sapo มีให้:

 1. กำไรตามวัน
 2. กำไรตามเดือน
 3. กำไรตามปี
 4. กำไรตามออเดอร์
 5. กำไรตามลูกค้า
 6. กำไรตามกลุ่มลูกค้า
 7. กำไรตามสาขา
 8. กำไรตามสินค้า
 9. กำไรตามประเภทสินค้า
 10. กำไรตามพนักงาน
 11. กำไรตามแหล่งขาย

นอกจากนี้คุณสามารถปรับแต่งเวลารายงาน / ตัวกรองตามเงื่อนไขที่ต้องการ หมุนหน้าจอเพื่อดูรายงานที่คล้ายกับรายงานรายได้

4. รายงานการชำระเงิน

รายงานการชำระเงินจะบันทึกใบเสร็จรับเงินจากออเดอร์หลังจากลบด้วยเงินคืนให้กับลูกค้าแล้ว

รวม = ลูกค้าชำระเงิน - คืนเงินให้กับลูกค้า

ได้แก่:

 • ลูกค้าชำระเงิน: เป็นการชำระเงินจากลูกค้าจ่ายสำหรับออเดอร์
 • การคืนเงินให้กับลูกค้า: เป็นการชำระเงินจากทางร้านค้าคืนเงินให้กับลูกค้า
หมายเหตุ:
 • วันที่บันทึกข้อมูลในรายงานคือวันที่ธุรกรรมการชำระเงินเกิดขึ้น
 • รายงานการชำระเงินบันทึกการชำระเงินตามออเดอร์ไม่ได้บันทึกจากใบสำคัญจ่ายที่สร้างด้วยตนเอง

เหมือนกับรายงานรายได้คุณสามารถดูรายงานจากมุมมองต่างๆได้โดยคลิกเลือกรายงานและเลือกประเภทรายงานที่อยากดู:

ประเภทของรายงานการชำระเงินที่ Sapo มีให้:

 • ชำระเงินตามวัน
 • ชำระเงินตามเดือน
 • ชำระเงินตามปี
 • ชำระเงินด้วยวิธี
 • ชำระเงินตามพนักงาน
 • การชำระเงินตามสาขา

นอกจากนี้คุณสามารถปรับแต่งเวลารายงาน / ตัวกรองตามเงื่อนไขที่ต้องการ หมุนหน้าจอเพื่อดูรายงานที่คล้ายกับรายงานรายได้

ด้านบนเป็นคำแนะนำในการใช้รายงานการขายในแอปพลิเคชั่น Sapo การจัดการการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: