อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

ส่งคืนสินค้าให้ซัพพลายเออร์

หลังจากรับเข้าจากซัพพลายเออร์หากคุณต้องการส่งคืนสินค้าที่รับเข้าบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังซัพพลายเออร์คุณจะต้องสร้างออเดอร์ส่งคืนสินค้าโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกใบรับเข้าสินค้าที่จะส่งคืน

คุณไปเลือกสินค้า > รับเข้าสินค้า > เลือกออเด้อร์ที่จะส่งคืน (คุณสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาตามรหัสออเดอร์)

 

  • ขั้นตอนที่ 2: ดำเนินการส่งคืนสินค้า

ในหน้าออเดอร์ที่รับเข้า คลิกที่ไอคอนส่งคืน  

  • ขั้นตอนที่ 3: เลือกสินค้าที่จะส่งคืน

ในหน้าการคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์ให้เลือก:

  • เลือกสินค้าที่จะส่งคืน: คุณสามารถเลือกช่องก่อนรหัสสินค้า (คุณสามารถเลือกสินค้าแต่ละรายการหรือเลือกสินค้าทั้งหมดตามความต้องการคืนสินค้าของคุณ)
  • การปรับจำนวนสินค้าส่งคืน: คลิกที่เครื่องหมาย +/- เพื่อปรับจำนวนที่จะส่งคืนหรือคลิกที่รายการจำนวนเพื่อเปลี่ยนจำนวนของสินค้าที่จะส่งคืน (คุณสามารถส่งคืนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับซัพพลายเออร์)

  • รับเงินคืนจากซัพพลายเออร์

เลือกวิธีการคืนเงิน > ป้อนจำนวนเงินที่จะได้คืนแล้วเลือกยืนยัน

 

  • เพิ่มบันทึกในออเดอร์ที่จะส่งคืน

  • ขั้นตอนที่ 4: คืนสินค้า

หลังจากอัปเดตข้อมูลรายการรับเข้าสินค้าคุณอย่างสมบูรณ์แล้วให้เลือกส่งคืนเพื่อดำเนินการส่งคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์

หลังจากทำการส่งคืนสินค้า ในรายละเอียดออเดอร์จะแสดงข้อมูลของรหัสออเดอร์ คุณสามารถคลิกที่รหัสออเดอร์เพื่อดูรายละเอียด:

ด้านบนเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างใบสั่งคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: