อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

รายงาน

ส่วนรายงานในแอปพลิเคชันการจัดการการขาย Sapo ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ สินค้าคงคลัง และการเงินของร้านค้า เพื่อให้คุณสามารถประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณให้เหมาะสม

คุณสามารถเข้าถึงระบบรายงานได้อย่างรวดเร็วโด้ย 2 วิธี:

  • วิธีที่ 1: เลือกดูรายละเอียดในหน้าจอภาพรวม

  • วิธีที่ 2: เลือกเพิ่ม > รายงาน

ในบทความนี้ Sapo จะทำความเข้าใจกับคุณ 3 ประเภทหลักของรายงานในระบบ:

  • รายงานการขาย: ข้อมูลรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินธุรกิจของร้านค้ารวมถึงยอดขาย ผลกำไร และการชำระเงิน
  • รายงานคลังสินค้าการสังเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังของร้านค้ารวมถึงสินค้าคงคลัง สมุดบัญชีสินค้าคงคลัง การรับเข้าส่งออก และมาตรฐานสินค้าคงคลัง
  • รายงานทางการเงิน: รวบรวมข้อมูลทางการเงินของร้านค้า ได้แก่ กำไรขาดทุน การทำบัญชีสมุดเงินสด หนี้ต้องเก็บ หนี้ต้องจ่าย

หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: