อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

รับเข้าสินค้าจากซัพพลายเออร์

คุณลักษณะการสร้างใบสั่งรับเข้าใช้เพื่อสร้างใบสั่งรับเข้าจากซัพพลายเออร คุณทำได้ดังนี้:

 • ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มใบสั่งซื้อใหม่

คุณเลือก สินค้า> รับเข้าสินค้า> เลือกเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มใบสั่งซื้อใหม่.

 • ขั้นตอนที่ 2: เลือกซัพพลายเออร์

- คุณค้นหาตามชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเลือกซัพพลายเออร์

- หากคุณไม่มีซัพพลายเออร์ให้คลิกที่ไอคอนบวก เพื่อเพิ่มใหม่> กรอกข้อมูลที่จำเป็นและคลิกที่ไอคอน เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น.

หลังจากเลือกซัพพลายเออร์แล้วระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อสร้างใบสั่งรับเข้า

 

 • ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่านโยบายราคา แยกบรรทัด

คุณคลิกไอคอน 3 จุดแล้วคลิกเพื่อเลือกนโยบายราคา แล้วจะแสดงตามต้องการ:

 • ราคานี้รวมภาษีแล้ว
 • ใช้ราคารับเข้าล่าสุด
 • แยกบรรทัด
 • บันทึก

 • ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มสินค้าในใบรับเข้าสินค้า

ที่หน้าจอการสร้างรายการใบรับเข้าสินค้า คุณค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มลงในใบรับเข้าสินค้า

เคล็ดลับ:
 • คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หลายรายการโดยเปิดใช้งานไอคอนสีเขียว ใน เลือกหลายรายการ ตอนนี้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์จำนวนมาก คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์นั้นได้หลายครั้งและระบบจะบันทึกจำนวนการเลือกที่สอดคล้องกับจำนวนผลิตภัณฑ์ทีคุณกด
  ตัวอย่างเช่น: หากคุณคลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ M052-L 4 ครั้ง ในระบบจะบันทึกข้อมูลปริมาณของผลิตภัณฑ์ M052-L เป็น 4 ตัว
 • นอกจากนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดเพื่อเพิ่มสินค้าลงในใบรับเข้าสินค้าตามบาร์โค้ดสินค้า

หมายเหตุ:
หากผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ายังไม่มีในระบบ คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกไอคอนเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว.
 

หลังจากเลือกผลิตภัณฑ์สำเร็จคุณเลือก สำเร็จ ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์จะถูกใส่ในใบรับเข้าสินค้าและรอคำสั่งซื้อ

 • ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูล: ปริมาณ ราคารับเข้า ภาษี และส่วนลด

คุณคลิกเพื่อเลือก "ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง" จากนั้นเลือกและปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • จำนวน: คุณคลิกที่ จำนวน กล่องป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกรอกจำนวนของสินค้าหรือใช้เครื่องหมาย + / - เพื่อเพิ่มหรือลบจำนวน
 • ราคาต้นทุน: คุณคลิกเพื่อเลือกราคารับเข้าสินค้าและกรอกราคาต้นทุนต่อหน่วยสินค้าจากนั้นเลือก "ยืนยัน"
 • ส่วนลดและภาษี: คลิกเพื่อเลือกและกรอกตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องแล้วเลือก "ยืนยัน"

เพื่อลบออกผลิตภัณฑ์ให้ปัดจากขวาไปซ้ายแล้วเลือก "ลบ"

 • ขั้นตอนที่ 6: อัปเดตส่วนลดและค่าใช้จ่ายสำหรับใบรับเข้าสินค้า

คุณคลิกที่ส่วนลด ค่าบริการและกรอกส่วนลด / ค่าบริการการรับเข้าที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
 • หากเลือกข้อมูลของใบรับเข้าสินค้ามีราคารวมภาษีแล้ว จำนวนเงินทั้งหมดของรายการจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากราคารวมภาษีแล้ว
 • หากคุณเลือกที่จะไม่เสียภาษี จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกบวกในส่วนภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนที่ 7: สร้างใบสั่งรับเข้า

หลังจากที่คุณกรอกข้อมูลเรียบร้อย คุณเลือก ออเดอร์

ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการสั่งซื้อและการรับสินค้าจริงที่ร้านคุณสามารถเลือกไอคอน 3 จุดเพื่อเลือก ออเดอร์และอนุมัติ หรือ สั่งซื้อและรับเข้าคลังสินค้า

ตอนนี้ใบสั่งรับเข้าจะอยู่ในสถานะ ออเดอร์ คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขลำดับรายการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยคลิกที่ไอคอน 3 จุด เพื่อ แก้ไข หรือ ยกเลิก

 • ขั้นตอนที่ 8: อนุมัติใบรับเข้าสินค้า

หลังจากตรวจสอบว่าเพิ่มข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คุณเลือก อนุมัติ เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น รอรับสินค้า

ในขณะนี้จำนวนสินค้าในใบรับเข้าสินค้จะอยู่ในสถานะ รับสินค้าเข้าสต๊อกทั้งหมด

 • ขั้นตอนที่ 9: รับเข้าสินค้าและชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ

เมื่อซัพพลายเออร์จัดส่งไปยังร้านค้า คุณจะดำเนินการรับเข้าสต๊อกและชำระเงิน

คุณเลือกวิธีการชำระเงิน โอน / เงินสด / หรือวิธีการชำระเงินของร้านค้าที่คุณกำหนด> คลิก ยืนยัน เพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

ใบสั่งรับเข้าสินค้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้านบนนี้คือคำแนะนำการใช้งาน สร้างใบรับเข้าสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: