อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

เพิ่มบัญชีพนักงานใหม่

คุณสมบัติเพิ่มพนักงานใหม่ช่วยให้คุณสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบ Sapo สำหรับพนักงานแต่ละคนที่มีสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกันและจัดการข้อมูลพื้นฐานสถานะการทำงานของพนักงาน

ในการเพิ่มพนักงานใหม่บน App Sapo - การจัดการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอแอปพลิเคชันเลือกเพิ่ม > การกำหนดค่า > การจัดการพนักงาน

  • ขั้นตอนที่ 2: บนหน้าจอการจัดการพนักงานคลิก +  เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่

  • ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลบัญชีใหม่

- คุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน: ชื่อพนักงาน เบอร์โทร อีเมล์ รหัสผ่าน ...

- จากนั้นให้คุณเลือกบทบาท / สาขาที่จะให้สิทธิให้พนักงานโดยคลิกที่บทบาท - สาขาตามความต้องการในการให้สิทธิ

บันทึก:

รหัสผ่านที่คุณตั้งควรมีปัจจัยต่อไปนี้:
  • มีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ
  • ประกอบด้วยอักขระตัวเลขอย่างน้อย 01 อักขระตัวอักษร 01 และอักขระพิเศษ 01
บทบาท:
  • พนักงานจะได้รับมอบหมายบทบาทในสาขา
  • คุณสามารถให้สิทธิให้กับพนักงานในสาขาต่างๆได้ แต่แต่ละสาขาจะได้รับการให้สิทธิเพียงบทบาทเดียว
  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของคุณได้โดยคลิกการมอบหมายพนักงาน (ดูคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการให้สิทธิที่นี่)
  • ขั้นตอนที่ 4: บันทึกข้อมูล

หลังจากกรอกและเลือกข้อมูลทั้งหมดแล้วให้คลิกไอคอน ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกและดำเนินการให้เสร็จสิ้น

บัญชีที่เพิ่มสำเร็จจะแสดงในหน้ารายการการจัดการพนักงาน

คุณสามารถอัปเดตข้อมูลพนักงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิกที่บัญชีที่เกี่ยวข้องอีกครั้งและแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อไดรับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: