อีเมลการช่วยเหลือ - 
support@sapogo.com

เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

สินค้าแต่ละชิ้นเป็นสินค้าที่จัดการแยกกันโด้ย Sapo การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นหนึ่งในขั้นตอนแรกในการสร้างข้อมูลการจัดการร้านค้าของคุณ.

ในการใช้คุณสมบัติ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 • ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ สินค้า > เพิ่มผลิตภัณฑ์

 • ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์

ก. อัปเดตรูปภาพสินค้า ชื่อ และรหัส SKU:

 • รูปภาพ: คุณคลิกทีสัญลักษณ์เรูปภาพพื่ออัปโหลดรูปภาพจากโทรศัพท์ของคุณหรือถ่ายภาพลงบนแอป
 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • รหัสสินค้า / SKU: เป็นตัวระบุในการจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์จะไม่มีรหัส SKU ซ้ำกัน รหัส SKU ต้องไม่มีอักขระพิเศษใด ๆ ไม่มีเครื่องหมายและช่องว่าง หากคุณเว้นว่างไว้ระบบจะสร้างรหัส SKU ตามโครงสร้างของมันเอง
 • Barcode: นี่คือบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์จะได้พิมพ์และวางลงบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ จากนั้นอ่านหรือสแกนโดยอุปกรณ์เช่นเครื่องสแกนบาร์โค้ดเมื่อขาย คุณควรตั้งค่าบาร์โค้ดสูงสุด 15 อักขระและอย่างน้อย 5 อักขระในรหัส 128
 • หมายเหตุ: รหัสบาร์โค้ดต้องไม่มีอักขระพิเศษและช่องว่าง
  เคล็ดลับ: หากผลิตภัณฑ์ที่คุณรับเข้ามีบาร์โค้อยู่แล้วคุณสามารถใช้กล้องโทรศัพท์ของคุณเพื่อสแกนบาร์โค้ดเพื่อกรอกข้อมูลในกล่องบาร์โค้ดแทนการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
 • หน่วย: คือหน่วยของผลิตภัณฑ์เช่น ลูก อัน
 • น้ำหนัก: น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ควรกรอกเป็นกรัม ข้อมูลนี้จำเป็นเมื่อสร้างใบสั่งจัดส่งที่เอาไปยังคู่ค้าจัดส่ง

ข. อัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลัง / นโยบายราคา / ภาษีของผลิตภัณฑ์

 • สินค้าคงคลังเริ่มต้น: หากคุณมีสินค้าคงคลังในตอนแรกให้อัปเดตปริมาณที่นี่
 • ราคาต้นทุน: หากคุณกรอกมูลค่าสินค้าคงคลังเริ่มต้นคุณต้องเพิ่ม ราคาต้นทุนของสินค้า ที่นี่เพื่อให้ระบบสามารถใช้คำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับธุรกรรมร้านค้าในอนาคต หากคุณไม่อัปเดตราคาต้นทุนระบบจะบันทึก ราคาต้นทุน = 0 หมายเหตุ: ราคาต้นทุนจะถูกเฉลี่ยทุกครั้งที่คุณรับเข้าสินค้า ดังนั้นหลังจากการอัปเดตครั้งแรกเมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกรรมการรับเข้า ในอนาคตระบบจะอิงตามมูลค่าของคำสั่งซื้อและคำนวณโดยอัตโนมัติตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่ออัปเดตต้นทุนของผลิตภัณฑ์หลังการรับเข้าแต่ละครั้ง
 • ราคาขายปลีก: คือราคาขายของผลิตภัณฑ์
 • ราคาส่ง: เป็นนโยบายราคาส่ง
 • ราคารับเข้า: คือราคารับเข้ของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นราคารับเข้าที่แนะนำสำหรับการรับเข้าแต่ละครั้งของคุณ
 • คุณเลือกเครื่องหมายหรือยกเลิกการเลือก "เสียภาษี" ตามความต้องการของฝ่ายจัดการ

ฃ. เพิ่มคุณลักษณะ หน่วย ข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ (หากผลิตภัณฑ์ไม่มีเวอร์ชันและหน่วยให้ข้ามหมวดหมู่และหน่วยของผลิตภัณฑ์)

หมวดหมู่: ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีลักษณะ ขนาด สี หรือวัสดุ ที่แตกต่างกัน คุณควรสร้างหมวดหมู่เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ

คลิกเครื่องหมายบวก  ในส่วนหมวดหมู่เพื่อเพิ่มลักษณะของผลิตภัณฑ์:

 • กรอกชื่อหมวดหมู่
 • กรอกลักษณะหมวดหมู่ (หมายเหตุ:ลักษณะหมวดหมู่ได้เว้นด้วยจุลภาคหรือกด Enter)

ตัวอย่าง: เช่นคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื้อที่มีขนาด S, M, L: คุณกรอกชื่อหมวกหมู่ Size (ขนาด) และกรอกค่าหมวดหมู่ S, M, L

เพิ่มการแปลงหน่วย: เมื่อเพิ่มการแปลงหน่วย คุณสามารถซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ในหน่วยต่างๆได้ คุณต้องกรอกหน่วยของผลิตภัณฑ์ของคุณก่อนจึงจะสามารถเพิ่มการแปลงหน่วยได้

ตัวอย่าง: คุณต้องการขายหน่วยแปลงโดยกล่อง 1 กล่องมี 24 ชิ้นคุณเพิ่มหน่วยการแปลงเป็นกล่อง และกรอกจำนวนเป็น 24


เพิ่มข้อมูลของผลิตภัณฑ์: ที่นี่คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดสินค้าประเภทและข้อมูลแบรนด์ได้โดยคลิกที่รายการที่เกี่ยวข้อง

หากยังไม่ได้สร้างหมวดหมู่สินค้า / แบรนด์คุณสามารถคลิกเพื่อเลือกไอคอนบวก  เพื่อเพิ่มรายการใหม่และเลือกประเภท / แบรนด์ทันที

 • ขั้นตอนที่ 3: บันทึก / อัปเดตข้อมูลหมวดหมู่สำเร็จเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

- หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์โดยไม่มีหมวดหมู่ใด ๆ ให้เลือก บันทึก เพื่อดำเนินการผลิตภัณฑ์ใหม่

- สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะให้เลือก ต่อไป เพื่อไปยังหน้าจอเวอร์ชันผลิตภัณฑ์

ที่นี่คุณคลิกที่แต่ละเวอร์ชันผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลเช่นรหัสสินค้า / SKU, บาร์โค้ด, สินค้าคงคลังเริ่มต้น, นโยบายราคา ... คล้ายกับขั้นตอนที่ 2.a.

หลังการทดสอบ หากต้องการบันทึกหมวดหมู่ที่อัปเดตบนหน้าจอเวอร์ชันผลิตภัณฑ์ให้เลือก บันทึก เพื่อสิ้นสุดการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

ถึงตอนนี้คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการเรียบร้อยแล้ว.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line @Sapo หรืออีเมล support@sapogo.com เพื่อได้รับคำแนะนำ

ขอให้คุณประสบความสำเร็จ!


หน้านี้เป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ จำนวนบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์: